Η Τυχερή Ημέρα της Χρονιάς που δεν συνέβη το 2020!! Που βρίσκεται στον χάρτη σου;

Η Τυχερή Ημέρα της Χρονιάς που δεν συνέβη το 2020!! Που βρίσκεται στον χάρτη σου;