Τετράγωνο Άρη Ποσειδώνα. Τα συν και τα πλην της όψης!

Η πτυχή είναι στα ισχυρότερα της αρκετές ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά τις δεδομένες ημέρες.