Η απλή παραδοσιακή τράπουλα! (όπως την έμαθα)

Μετά άπλωσε τα χαρτιά σου και άσε τα να »μιλήσουν»……