Πρόβλεψη εκλογών ΗΠΑ 2020

Τις δύο ημέρες μετά τη νέα σελήνη, υπήρξε ένα κύμα αστικών αναταραχών σε όλο τον κόσμο.